[Welkom]

Ik heet U graag welkom op mijn website en wens mezelf kort aan U voor te stellen.

Na mijn humaniorastudies aan het Koninklijk Atheneum te Aalst, heb ik in het academiejaar 1999 - 2000 mijn rechtenstudies aangevat aan de Vrije Universiteit Brussel.

Binnen deze opleiding verkoos ik telkens de vakken dewelke gericht waren op de bedrijfswereld, zodat ik deze vijfjarige opleiding in 2004 beëindigde in de afstudeerrichting Sociaal- Economisch recht.

Aangezien Arbeids- en Sociaalrecht mijn voorkeur wegdragen heb ik in het academiejaar 2004 - 2005 het Master na Master diploma ‘Bedrijfsrecht’, in de richting sociaal recht, met onderscheiding behaald aan de Universiteit Gent.

In 2005 werd ik als advocaat-stagiair ingeschreven bij de Balie te Dendermonde.
Hierdoor kreeg ik de kans om de theoretische kennis aan te vullen met de broodnodige praktijkervaring.

Deze praktijkervaring ontwikkelde zich in een grote waaier van rechtstakken, zowel gericht op privé-personen als bedrijven en instellingen.

In 2007 volgde ik de bijzondere opleiding voor advocaten in het Jeugdrecht, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.
Sedert 2008 ben ik dan ook houder van het certificaat van de bijzondere opleiding in het Jeugdrecht en sta ik minderjarigen bij wanneer zij voor de rechtbank dienen te verschijnen.

2008 was ook het jaar waarin ik opgenomen werd op het Tableau van advocaten bij de Balie te Dendermonde.

Een volgende stap kon niet uitblijven zodat ik in februari 2010 een eigen kantoor geopend heb.